Disclaimer

Deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De inhoud van deze website is louter informatie en educatief van aard en maakt deel uit van de complementaire gezondheidszorg. Er wordt dan ook op geen enkele wijze een diagnose gesteld noch vervangt de aangeboden informatie het deskundig advies van een geneesheer.

Raadpleeg steeds een bevoegd arts bij ernstige fysieke of psychische klachten!

Van Binnenuit Gezond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website en het E-zine ‘Lekker in topvorm’ berust bij Van Binnenuit Gezond of bij andere rechthebbenden van wie Van Binnenuit Gezond een licentie heeft verkregen.